Összes TOP termék

Bravecto tabletta 40-56kg

A Bravecto egy új, szájon át adható ízesített rágótabletta, mely 3 hónapon át hatékonyan pusztítja el a kullancsokat és bolhákat.

0 Ft
Adóval együtt
Mennyiség

Címkék:

kullancs bolha parazita tabletta

Leírás

AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE 
Bravecto 112,5 mg rágótabletta nagyon kis testű kutyák számára (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg rágótabletta kistestű kutyák számára (>4,5-10 kg) Bravecto 500 mg rágótabletta közepestestű kutyák számára (>10-20 kg) Bravecto 1000 mg rágótabletta nagytestű kutyák számára (>20-40 kg) Bravecto 1400 mg rágótabletta óriástestű kutyák számára (>40-56 kg)  
2. MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL 
Hatóanyag: Rágótablettánkénti tartalom: 
Bravecto rágótabletta Fluralaner (mg) nagyon kis testű kutyák számára (2-4,5 kg) 112,5 kistestű kutyák számára (>4,5-10 kg) 250 közepestestű kutyák számára (>10-20 kg) 500 nagytestű kutyák számára (>20 – 40 kg) 1000 óriástestű kutyák számára (>40 – 56 kg) 1400 
A segédanyagok teljes felsorolását lásd: 6.1 szakasz.  
3. GYÓGYSZERFORMA 
Rágótabletta Világosbarna - sötétbarna színű, sima vagy enyhén érdes felszínű, kör alakú tabletta. A tablettán halvány márványozottság, tarkázottság vagy esetleg mindkettő megfigyelhető.  
4. KLINIKAI JELLEMZŐK 
4.1 Célállat faj(ok) 
Kutya 
4.2 Terápiás javallatok célállat fajonként  
Kutyák kullancs és bolha fertőzöttségének gyógykezelésére. 
Ez az állatgyógyászati készítmény szisztémásan ható inszekticid és akaricid, amely  - azonnal kialakuló és 12 hétig folyamatosan tartó bolhaölő (Ctenocephalides felis) hatást,  - azonnal kialakuló és 12 hétig folyamatosan tartó, az Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus és a D. variabilis fajokra vonatkozó kullancsölő hatást, - azonnal kialakuló és 8 hétig folyamatosan tartó, a Rhipicephalus sanguineus fajra vonatkozó kullancsölő hatást biztosít. 
A bolháknak és a kullancsoknak a gazda állaton meg kell tapadniuk és el kell kezdeniük táplálkozni annak érdekében, hogy a hatóanyaggal érintkezésbe kerüljenek. A hatás a bolhák (C. felis) megtapadása esetében 8 órán belül, a kullancsok (I. ricinus) esetében 12 órán belül alakul ki. 
A készítmény alkalmazható a bolhacsípés okozta allergiás bőrgyulladás (flea allergy dermatitis, FAD) gyógykezelési stratégiájának részeként. 
4.3 Ellenjavallatok 
 
3
Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén. 
4.4 Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan 
A parazitáknak a gazdaállaton el kell kezdeniük táplálkozni annak érdekében, hogy a fluralanerrel érintkezésbe kerüljenek. Ennek következtében a paraziták által terjesztett betegségek átvitelének lehetősége nem zárható ki. 
4.5 Az alkalmazással kapcsolatos különleges óvintézkedések 
A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések  
Rendelkezésre álló adatok hiányában az állatgyógyászati készítmény 8 hetesnél fiatalabb kölykökön és/vagy 2 kg-nál kisebb testtömegű kutyákon nem alkalmazható. 
A készítmény nem alkalmazható 8 hetes időközöknél gyakrabban, mivel az ennél rövidebb időközökkel történő alkalmazás ártalmatlanságát nem vizsgálták. 
Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések  
Annak érdekében, hogy gyerekek ne tudjanak a készítményhez közvetlenül hozzáférni, azt a felhasználásig az eredeti csomagolásban kell tartani. 
A készítmény alkalmazása közben ételt, italt fogyasztani és dohányozni tilos. 
A készítmény használata után azonnal vízzel és szappannal alaposan kezet kell mosni. 
4.6 Mellékhatások (gyakorisága és súlyossága) 
A klinikai vizsgálatok során (a kezelt kutyák 1,6%-ánál) gyakran  megfigyelhető mellékhatások voltak az enyhe és átmeneti emésztőszervi hatások, mint például a hasmenés, hányás, étvágytalanság és a nyálzás. 
A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni: - nagyon gyakori (10 állatból több mint 1-nél jelentkezik egy kezelés során) - gyakori (100 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)  - nem gyakori (1000 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) - ritka (10000 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik) - nagyon ritka (10000 állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is). 
4.7 Vemhesség, laktáció vagy tojásrakás idején történő alkalmazás 
Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága igazolt tenyész-, vemhes és laktáló kutyák esetében.  A vemhesség és a laktáció ideje alatt és tenyészkutyák esetében is alkalmazható. 
4.8 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók 
Nem ismert. A fluralaner nagy mértékben kötődik a plazmafehérjékhez és a kötődési helyekért versenyezhet más, a plazmafehérjékhez erősen kötődő gyógyszerekkel, pl. a nem szteroid gyulladáscsökkentőkkel (NSAID-okkal) és a kumarinszármazék warfarinnal. A kutya vérplazmájában a legnagyobb várható koncentrációjú fluralaner és a karprofen vagy a warfarin együttes jelenléte nem eredményezte sem a fluralaner, sem a karprofen vagy a warfarin fehérjekötődésének csökkenését. 
A klinikai vizsgálatok során a Bravecto rágótabletta és a rutinszerűen alkalmazott állatgyógyászati készítmények között kölcsönhatásokat nem figyeltek meg. 
 
4
4.9 Adagolás és alkalmazási mód 
Szájon át történő alkalmazásra. 
A Bravecto-t az alábbi táblázatnak megfelelően kell adagolni (amely megfelel 25-56 mg/ttkg-nak egy súlycsoporton belül): 
A kutya testtömege (kg)
Az alkalmazandó tabletta hatóanyag tartalma és mennyisége Bravecto 112,5 mg Bravecto 250 mg Bravecto 500 mg Bravecto 1000 mg Bravecto 1400 mg 2 - 4,5 1     >4,5 - 10  1    >10 - 20   1   >20 -40    1  >40 - 56     1 
A rágótabletta nem törhető vagy osztható. Az 56 kg-nál nehezebb kutyák esetében a testtömegnek leginkább megfelelő két tabletta kombinációját kell alkalmazni. 
Az alkalmazás módja: A Bravecto tablettát az etetés időpontjához közeli időben kell beadni. A Bravecto egy rágótabletta, amelyet a legtöbb kutya szívesen elfogyaszt. Ha a tablettát a kutya nem fogyasztja el önként, akkor a táplálékba rejtve vagy közvetlenül a kutya szájába téve is beadható. A beadáskor ügyelni kell arra, hogy a kutya a tablettát biztosan lenyelje. 
Kezelési javaslat: A bolha fertőzöttség optimális kezelése érdekében az állatgyógyászati készítményt 12 hetes időközökkel kell alkalmazni. A kullancs fertőzöttség optimális kezelésének időzítése függ a kullancsfajtól. Lásd a 4.2. szakaszt. 
4.10 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok), ha szükséges 
Nem figyeltek meg mellékhatást azoknak a 8-9 hetes és 2,0-3,6 kg testtömegű kölyköknek az esetében, amelyeket a maximálisan javasolt adag legfeljebb ötszörösével (56 mg, 168 mg és 280 mg fluralaner/ttkg) háromszor, a javasolt időközöknél sűrűbben (8 hetes időközökkel) szájon át kezeltek.  
Nem találtak a szaporodásbiológiai teljesítményben eltérést és a szaporulat életképességére kiható következményeket azoknak a Beagle kutyáknak az esetében, amelyeket a fluralaner maximálisan javasolt adagjának legfeljebb háromszorosával (legfeljebb 168 mg/ttkg fluralaner) szájon át kezeltek.  
A multidrog-rezisztens protein-1 (MDR1-/-) hiányos Collie fajták az állatgyógyászati készítmény javasolt adagjának legfeljebb háromszorosával (168 mg/ttkg) szájon át történő kezelést jól tolerálták. A kezeléshez köthető klinikai tüneteket nem figyeltek meg. 
4.11 Élelmezés-egészségügyi várakozási idő(k) 
Nem értelmezhető.  
5. FARMAKOLÓGIAI TULAJDONSÁGOK 
Farmakoterápiás csoport: Ektoparazitikumok szisztémás alkalmazásra. Állatgyógyászati ATC kód: QP53BX 
5.1 Farmakodinámiás tulajdonságok 
 
5
A fluralaner akaricid és inszekticid hatású. Hatékony a kutyán lévő kullancsok (Ixodes spp., Dermacentor spp.és Rhipicephalus sanguineus) és bolhák (Ctenocephalides spp.) ellen. 
A fluralaner nagy hatékonyságát a célparazita által történt táplálkozás útján fejti ki, azaz sziszémásan hat a célparazitára. 
A fluralaner a ligandum függő klorid csatornákra (GABA receptor és glutamát receptor) gyakorolt antagonisztikus hatása révén hatékonyan bénítja az artropoda idegrendszerének egyes részeit. 
A bolhán és légyen elvégzett molekuláris on-target vizsgálatokban a fluralanert a dieldrin rezisztencia nem befolyásolta. 
In-vitro biológiai vizsgálatokban a gyakorlati körülmények között bizonyított amidinekkel (kullancs), szerves foszforsav-észterekkel (kullancs, atka), ciklodiénekkel (kullancs, bolha, légy), makrociklikus laktonokkal (tengeri tetű), fenilpirazolokkal (kullancs, bolha), bezofenil-ureákkal (kullancs), piretroidokkal (kullancs, atka), és karbamátokkal (atka) szemben tapasztalt rezisztencia nem jelentkezett a fluralanerrel szemben. 
A készítmény alkalmas a kezelt kutyák környezetében lévő bolha populáció elpusztítására. 
A kutyára újonnan rákerülő bolhák elpusztulnak mielőtt az életképes petetermelésük beindulna. Egy in vitro vizsgálat szintén bizonytotta, hogy a fluralaner nagyon alacsony koncentrációban is megakadályozza, hogy a bolhák életképes petéket termeljenek. Az állaton gyorsan kialakuló és hosszan tartó kifejlett bolhák elleni hatás és az életképes peték termelésének hiányában a bolha életciklusa megszakad. 
5.2 Farmakokinetikai sajátosságok 
A szájon át történő beadás után a fluralaner azonnal felszívódik, a maximális plazma koncentrációt 1 napon belül éri el. A táplálék elősegíti a felszívódást. A fluralaner eloszlik a szervezetben, a legmagasabb koncentrációt a zsírszövetben éri el, ennél alacsonyabb koncentrációban van jelen a májban, a vesében és az izomban. Az elnyújtott perzisztálás, és a plazmából történő lassú kiürülés (t1/2 =12 nap) valamint az extenzív metabolizáció hiánya biztosítja a kezelések közötti időtartamra a hatékony flualaner koncentrációt. A Cmax ill. a t1/2 egyedi varianciáját megfigyelték. A fluralaner túlnyomórészt (az adag~90%-ában) változatlan formában, a bélsárral ürül. A vesén keresztül történő kiválasztódás másodlagos.  
6. GYÓGYSZERÉSZETI JELLEMZŐK 
6.1 Segédanyagok felsorolása 
Sertésmáj aroma Szaharóz Kukorica keményítő Nátrium-lauril-szulfát Dinátrium-embonát-monohidrát Magnézium-sztearát Aszpartám Glicerin Szójabab olaj Makrogol 3350 
6.2 Inkompatibilitások 
Nem ismert. 
 
6
6.3 Felhasználhatósági időtartam 
A kereskedelmi csomagolású állatgyógyászati készítmény felhasználható: 2 év. 
6.4 Különleges tárolási előírások 
Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel. 
6.5 A közvetlen csomagolás jellege és elemei 
1, 2 vagy 4 rágótablettát tartalmazó papír/PET alumíniun fóliával zárt alumínium fólia bliszter, kartondobozban. Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba. 
6.6 A fel nem használt állatgyógyászati készítmény vagy a készítmény felhasználásából származó hulladékok megsemmisítésére vonatkozó különleges utasítások 
A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.  
7. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA 
Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer HOLLANDIA

Termék részletei
4 Kapcsolódó termék:

Bravecto tabletta 20-40kg

A Bravecto egy új, szájon át adható ízesített rágótabletta, mely 3 hónapon át hatékonyan pusztítja el a kullancsokat és bolhákat.

Ár Kérjük, hogy árért hívj minket! +36-30-363-8839
Bővebben
Rendelhető

Bravecto tabletta 2-4,5kg

A Bravecto egy új, szájon át adható ízesített rágótabletta, mely 3 hónapon át hatékonyan pusztítja el a kullancsokat és bolhákat.

Ár Kérjük, hogy árért hívj minket! +36-30-363-8839
Bővebben
Rendelhető

Bravecto tabletta 10-20kg

A Bravecto egy új, szájon át adható ízesített rágótabletta, mely 3 hónapon át hatékonyan pusztítja el a kullancsokat és bolhákat.

Ár Kérjük, hogy árért hívj minket! +36-30-363-8839
Bővebben
Rendelhető